Espero diren emaitzak

 1. Kantauriar Mendilerroko 9580* habitataren kartografia eguneratzea (EFDAC dataset) eta aipatu habitata interpretatzeko eta kudeatzeko irizpideak argitzea.

 2. 9580* habitatak hartzen duen eremua 145,9 ha areagotzea, edo bestela esanda, EBko habitat honen azalera %6,9 handitzea, ETC/BD & EEA 2007-2012 datuen arabera.

 3. 9580* habitataren okupazio-eremuko egitura eta funtzioak hobetzea 541 ha-tan, edo bestela esanda, EBko habitat honen azaleraren %25,8an, ETC/BD & EEA 2007-2012 datuen arabera.

 4. 9580* habitatean berezko diren 132.720 landare landatzea.

 5. Espezie exotikoekin birpopulatutako basoak kontrolatzea eta espezie exotiko horiek kentzea 45 ha-tan.

 6. 9580* habitataren konektibitatea areagotzea.

 7. 9580* habitata belarjaleen kalteetatik babesteko 481 ha mugatzea.

 8. 9580* habitata belarjaleen kalteetatik babesteko 32.960 m ixtea.

 9. 35 km-ko baso- eta mendi-bide egotea eta 5 ha-tan eremu-jarduerak egitea inguruko zonaldeko landaredia hobetzeko eta egokitzeko eta suteak zabaltzea ekiditeko.

 10. Bi germoplasma banku sortzea Kantauriar Mendilerroko 9580* habitateko 33 Taxus Baccata-rako

 11. Haginen bost arboreto sortzea.

 12. Baso Kontserbazio Genetikorako hamabost Unitate sortzea, hots, EUFORGEN programa europarrean barne hartu eta ezartzen direnak.

 13. Hagin-populazioen aldakortasun eta harreman genetikoak ezartzea, baita zer nolako konektibitate genetikoa duten zehaztea ere. Ahaidetasun-egitura eta genotipo datu-baseak sortzea (EFDAC dataset barne hartzen da)

 14. Jabeei 9580* habitata zaintzen lagun dezaten bultzatzea Hitzarmen bat sinatuz.

 15. Europako LIFE BACCATA proiektuetan lortutako emaitzak aprobetxatzea, adibidez, LinkTree delakoan (6. Esparru-programa), LIFE TAXUS izenekoan (LIFE 12 NAT/PT/950 eta LIFE 11 NAT/ES/711) edo EUFORGEN programan.

 16. Proiektuaren emaitzak helaraztea EBko 9580* habitata zabaltzen den eremuan halakoak egin ahal izateko.

 17. Publikoa, oro har, 9580* habitataren inguruan sentsibilizatzea eta horren inguruko ezagutza areagotzea.

 18. Mendi-jabeek, abeltzainek eta baso-langileek 9580* habitata zaintzeko eta kudeatzeko konpromisoa har dezaten bultzatzea.

 19. Garapen jasangarria oinarri izatea proiektuaren ekintzak egiten diren udalerrietako mendi-guneetan.


 20.