Helburuak

HELBURU OROKORRA

Kantauriar Mendilerroko 15 KBEko 9580* habitataren kontserbazio-maila hobetzea. Horretarako, zaintzaren inguruko adierazleetan jardungo da: okupazio-eremua, egitura eta funtzioak eta geroko ikuspuntuak.
HELBURU ESPEZIFIKOAK
 1. 9580* habitataren okupazio-eremua areagotzeko jarduerak egitea: baso-jarduerak, espezie exotikoak kentzea, habitatean berezko diren landareak hazi eta landatzea.
   
 1. 9580* habitataren egitura eta funtzioak hobetzeko neurriak ezartzea, hala nola, baso-lanak egitea habitatean berezko diren espezieak bultzatzea, espezie exotikoekin duten lehia kontrolatzea, bertako espezieak landatuz gunea indartzea eta azpiegiturak sortzea habitateko belarjaleen efektua kontrolatzeko.
   
 1. 9580* habitatak gerora hobeto biziraun ahal izateko neurriak aplikatzea. Horretarako, Taxus baccata kontserbazio genetikorako unitateak (UCGF) sortu (prozedurarako plana barne) eta bost arboretoren bi germoplasma banku eraikiko dira, hots, haginaren DNAren ehun-laginak biltzeko. Horri guztiari esker, habitata hobeto ezagutuko da eta naturalak ez diren afekzioen kontrako neurriak hobetuko dira.
   
 1. Proiektuan zehar hartutako neurriak Europar Batasunean zabaltzea eta transferitzea, halakoak berriz egin ahal izateko estrategia espezifiko bati jarraiki. Gainera, EBko EUFORGEN programan barne hartuko dira kontserbazio genetikorako unitateak.
   
 1. Haginak dauden ekosistemek zer nolako garrantzia eta balioa duten eta zertarako balio duten jakinaraztea eta horren guztiaren inguruan sentsibilizatzea jende guztia, oro har, eta eskualdeko eta tokian tokiko administrazioek eta mendi-jabeek, abeltzainek eta baso-elkarteek 9580* habitata epe luzera zaintzen parte har dezaten bultzatzea.