Noticias

O pasado día 20 de maio celebrouse o Seminario networking do proxecto LIFE BACCATA sobre a produción de teixo.
O proxecto LIFE BACCATA foi un dos proxectos LIFE Natureza seleccionados para formar parte dos paneis de discusión do 3er seminario bioxeográfico Mediterráneo Natura 2000, celebrado entre os días 4-7 de maio de 2021.

O proxecto LIFE BACCATA, cuxo obxectivo principal é a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* na Cordilleira Cantábrica, cumpriu outra das súas metas previstas ao seu comezo.
A última semana do mes de marzo de 2021 foi realizada a plantación do arboreto de LIFE BACCATA en Galicia. A plantación compúxose dun total de 20 teixos (Taxus baccata), que son representativos do acervo xenético da especie na ZEC Os Ancares - O Courel (ES1120001).
Con motivo da execución do proxecto LIFE BACCATA, o IBADER do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela levou a cabo unha experiencia de intercambio e transferencia de información e coñecemento xerados polo proxecto coa
Como consecuencia dos traballos de recollida de máis de 1.000 mostras de teixo de 49 localidades repartidas en 30 ZEC da Rede Natura 2000 do Norte da Península Ibérica, e a posterior análise de 9 marcadores de ADN microsatélite (SSR) mediante técnicas de PCR e secuenciador automático, foi posible determinar a diversidade xenética e o grao de parentesco das poboacións de tei
A exposición sobre o proxecto continúa a desplazarse Gipuzkoa. Xa estivo na casa do parque de Pagoeta dende marzo ata setembro de 2020. A pesares das restriccioes, puido ser visitada por 3.000 persoas neste prazo. Despois expúxose en Lizarrusti, a casa do parque de Aralar, onde foi visitada por máis de 2.000 persoas ata febrero.
As derradeiras actuacións (reposicións puntuais de marras e reconfiguración dun peche) puidéronse realizar con éxito a pesar da climatoloxía.

Este esforzo únese ao traballo que a Deputación Foral de Gipuzkoa leva realizando ata hoxe neste Parque Natural e Zona Especial de Conservación de Natura 2000.
Ao impedir a entrada de herbívoros, quérese favorecer a xerminación de sementes de teixo producidas por exemplares próximos, que chegan a alcanzar un tamaño destacado.

Páxinas