Finalizados os peches experimentais nos ámbitos de Lareo e Ausa Gaztelu, no Parque Natural de Aralar

Ao impedir a entrada de herbívoros, quérese favorecer a xerminación de sementes de teixo producidas por exemplares próximos, que chegan a alcanzar un tamaño destacado.

Seleccionouse o recinto seguindo as pautas do estudo de caracterización realizado (que identifica a herbivoría como un factor destacado en ambos os dous ámbitos) e atendendo ás características do espazo, a presenza de exemplares de teixo e rexenerado de especies acompañantes e a falta de interferencias con usos socioeconómicos. A súa delimitación consensuouse en visitas conxuntas con representantes da Mancomunidade de Aralar e do concello propietario dun dos terreos (Abaltzisketa). Nas devanditas visitas mostrouse o interese polo proxecto e solicitouse a presenza da exposición itinerante e charlas divulgativas cando as restricións derivadas da COVID-19 o permitan.

not_gip_04_b.png

not_gip_04_c.png

not_gip_04_d.png