Noticias

A Junta de Castilla y León acaba de adxudicar as obras de "Accións de mellora e protección no marco do proxecto LIFE 15 NAT/ES/790 para a conservación e restauración dos bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580*) nas montañas cantábricas na montaña central da provincia de León" á empresa Eural por un importe de 29.144,06 € cun prazo de execución de 8 me
O proxecto LIFE BACCATA está cofinanciado pola Comisión Europea no marco da Convocatoria LIFE e desenvólvese entre 2016 e 2020 en quince lugares da Rede Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica, pertencentes a Galicia, Castilla y León, e Euskadi, coa finalidade de mellorar o estado de conservación dos bosques
O proxecto LIFE BACCATA está cofinanciado pola Comisión Europea no marco da Convocatoria LIFE e desenvólvese entre 2016 e 2020 en quince lugares da Rede Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica e pertencentes a Galicia, Castilla y León, e Euskadi.
O proxecto LIFE BACCATA persegue a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura e funcións e perspectivas futuras.
A organización deste seminario, no que participa a Junta de Castilla y León e Cesefor, responde á necesidade de dispoñer de ferramentas de comunicación como sistema de difusión de información, favorecendo a transferencia de coñecemento, así como o intercambio de experiencias con outros grupos de traballo co mesmo obxectivo.

O equipo externo de monitoreo LIFE (NEEMO), representado por Ainhoa Darquistade Fadrique, realizou a visita anual ao proxecto LIFE BACCATA, celebrada en Ojo Guareña, en Burgos.

A caracterización do Hábitat 9580 * "Bosques Mediterráneos de Taxus Baccata" na Cordilleira Cantábrica de Castilla y León realizouse dende unha perspectiva múltiple de obxectivos, como unha das múltiples accións do
O pasado martes 15 de xaneiro os socios de Castilla y León que participan no proxecto LIFE BACCATA (

Páxinas