Noticias

Foto 1. Teixadal de Tosande, onde se desenvolveron boa parte das actuacións en Palencia

A terra ao longo do tempo sufriu numerosas transformacións que condicionaron a vida sobre o planeta. As principais alteracións na historia da terra, foron a deriva continental e o cambio climático.
O proxecto LIFE BACCATA persegue mellorar o estado de conservación dos teixadais na Rexión Bioxeográfica Atlántica da Península Ibérica.
A restauración do hábitat 9580 * no Monte Veciñal en Man Común de Riocereixa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo), dentro da ZEC Os Ancares - O Courel (ES1120001), finalizou. O proxecto LIFE BACCATA, con motivo da súa acción C3, levou a cabo o repoboación de 15,4 ha con especies características do tipo 9580 *.
A Fundación Cesefor, (socio do proxecto LIFE BACCATA), coa colaboración e asesoramento técnico da Junta de Castilla y León (xestor dos Montes de Utilidade Pública onde se sitúan os teixadais e socio do proxecto LIFE BACCATA), finalizou no pasado mes de xuño as actuacións de
Os primeiros días do mes de abril, comezáronse os traballos para a creación de dous arboretos mediante plantacións en lugares de especial interese e de grande afluencia turística, ademais de mellorar e adecuar un arboreto xa existente.
As actuacións de mellora e conservación de teixadais da Zona de Especial Conservación (ZEC) "Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina", na provincia de Palencia, continuáronse tras a suspensión temporal destas debido ao estado de alarma sanitaria por Covid-19.
Dende o pasado 1 de outubro comezaban os traballos relativos á acción C3 de LIFE BACCATA en Galicia, consistentes nunha plantación forestal con especies características do hábitat 9580*, coa finalidade de aumentar a superficie do mesmo, e en consecuencia conseguir a mellora do seu estado de conservación.
 
Cesefor coa colaboración da Junta de Castilla y León, no marco do proxecto Life Baccata, realizou nos últimos meses unha serie de actuacións para a mellora do estado de conservación dos teixadais cantábricos na provincia de León.

O obxectivo do proxecto LIFE "Conservando e restaurando os bosques de teixo da Cordilleira Cantábrica" (LIFE BACCATA) é contribuír á conservación dos bosques de teixo na Cordilleira Cantábrica, e proba diso son as actuacións que se están a levar a cabo na montaña Palentina.

Páxinas