Noticias

Os resultados do estudo de caracterización realizado no País Vasco mostraban unha boa presenza e densidade de teixos en Pagoeta, con representacións ben conectadas entre si e abundante rexenerado.

O proxecto LIFE BACCATA persegue a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura e funcións e perspectivas futuras.
No marco do Proxecto LIFE BACCATA implicouse o Viveiro Forestal Central (VFC) da Consejería de Fomento y Medio Ambiente para a produción de planta de calidade, tendo en conta a súa orixe xenética a partir da caracterización xenética realizada na acción C6 deste LIFE, e o seu lugar de plantación.
O proxecto LIFE BACCATA (LIFE15 NAT/ES/000790), dentro das súas accións de intercambio de información con outros proxectos e experiencias, celebrou un obradoiro internacional no Parque Nacional da Peneda-Gerês (Terras de Bouro, Portugal), localidade de actuación do LIFE TAXUS (LIFE12 NAT/PT/000950), proxecto que na actualidade se atopa xa r
O pasado 1 de outubro comezaban os traballos relativos á acción C3 de LIFE BACCATA en Galicia, consistentes nunha plantación forestal con especies características do hábitat 9580*, coa finalidade de aumentar a superficie do mesmo, e en consecuencia conseguir a mellora do seu estado de conservación.
O proxecto actúa no Monte Veciñal en Man Común (MVMC) de Riocereixa, Pedrafita do Cebreiro, Lugo.

A palabra teixo provén en primeiro termo do latín "taxus", a pesares de que non hai un acordo acerca do termo do cal provén esta forma latina.
Persoal do IBADER, na súa condición de beneficiario coordinador do proxecto LIFE BACCATA, acompañado por membros do resto de socios do proxecto (Junta de Castilla y León, Cesefor) reuníronse o pasado 6 de agosto no Edifici
Os días 20 e 21 de maio levouse a cabo a visita anual de seguimento do equipo de monitoreo do proxecto LIFE BACCATA, NEEMO, en Pagoeta-Aralar, Guipuzkoa. A reunión serviu para repasar as accións adminitrativas, económicas e organizativas do proxecto LIFE BACCATA, e inclúe unha visita técnica ás actuacións que se están a levar a cabo en Pagoeta.

A provincia de Burgos, polas súas condicións biofísicas, bioxeográficas e ecolóxicas, presenta un gran potencial para o hábitat do teixo (HIC 9580 *) e unha proba diso é a grande abundancia de teixadais fóra e dentro das Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Páxinas