Continúanse actuacións de conservación dentro da ZEC "Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia)

As actuacións de mellora e conservación de teixadais da Zona de Especial Conservación (ZEC) "Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina", na provincia de Palencia, continuáronse tras a suspensión temporal destas debido ao estado de alarma sanitaria por Covid-19. Nos últimos días de xuño finalizaranse estas actuacións, completando as xa realizadas coa instalación de cerramentos arredor de "golpes" ou pequenos grupos de rexenerado natural de teixo para protexelos da presión dos herbívoros silvestres.

Os traballos desempeñados entre finais de 2019 e principios de 2020 foron claras selectivas e anelado de faias en cinco dos rodais previamente caracterizados na Acción preparatoria do LIFE BACCATA, consistente na identificación e diagnose do hábitat do teixo. Estes rodais atópanse no termo municipal de Cervera de Pisuerga.

O obxectivo, tanto das claras selectivas sobre faia como dos anelados sobre esta mesma especie, é conseguir unha redución da densidade arbórea do estrato superior (faial) e unha apertura de ocos no devandito dosel, moi importantes para a viabilidade do rexenerado de teixo, ao aumentar a cantidade de luz que alcanza o subpiso, á vez que se fomenta un maior desenvolvemento do arboredo adulto ao limitar a competencia existente.