Noticias

A cultura do teixo é moi ampla e practicamente todos os pobos que conviviron con el o consideraron unha árbore sagrada, existindo multitude de tradicións e mitos, e unha cultura do teixo extraordinariamente arraigada a día de hoxe, unha contribución de asombrosa riqueza e diversidade ao patrimonio inmaterial.

As equipas do proxecto LIFE BACCATA desenvolveron o traballo para caracterizar os faiais do Parque Natural de Aralar, que forma parte da Rede Natura 2000, xa que é unha Zona de Especial Conservación.
O proxecto LIFE BACCATA caracterizou a máis de cen teixadais na Cordilleira Cantábrica. O Parque Natural de Pagoeta forma parte da Rede Natura 2000 xa que é unha Zona de Especial Conservación.

O pasado 24 de marzo tivo lugar a novena reunión do equipo de coordinación do proxecto LIFE BACCATA. Achégase o final do proxecto e os representantes do IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, Hazi, a Fundación Cesefor e a Junta de Castilla y León, fixeron un repaso por todas as accións de conservación, seguimento, sensibilización e difusión dos resultados.
Os socios en Castilla y León, a Junta de Castilla y León e Cesefor, están a punto de finalizar os traballos de seguimento das actuacións de conservación e mellora en varios dos rodais caracterizados dentro do proxecto Life Baccata.

O proxecto LIFE BACCATA persegue a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura, funcións e perspectivas futuras.
O proxecto LIFE BACCATA persegue a mellora do estado de conservación do hábitat 9580 * en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura e funcións e perspectivas futuras.
O pasado día 20 de maio celebrouse o Seminario networking do proxecto LIFE BACCATA sobre a produción de teixo.
O proxecto LIFE BACCATA foi un dos proxectos LIFE Natureza seleccionados para formar parte dos paneis de discusión do 3er seminario bioxeográfico Mediterráneo Natura 2000, celebrado entre os días 4-7 de maio de 2021.

O proxecto LIFE BACCATA, cuxo obxectivo principal é a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* na Cordilleira Cantábrica, cumpriu outra das súas metas previstas ao seu comezo.

Páxinas